Login

Almindelige betingelser

Lyngby Flytteforretning er medlem af Dansk Møbeltransport Forening - DMF, der udelukkende består af medlemmer, der vil flytte professionelt, optræde reelt og være bevidst om det ansvar, det er at håndtere andre menneskers ejendele. Medlemskab af DMF omfatter bl.a. krav om ansvarsforsikring, som dækker, hvis uheldet er ude i.h.t. gældende betingelser.

Contact us

Lyngby Flytteforretning

Tlf.: +45 70 10 44 00

info@lyngby-flyt.dk