Login

Kontor- og virksomhedsflytning

Kontor- og virksomhedsflytning er fokusområdet på det danske marked for vores søsterselskab Møbeltransport Danmark.

Med et engageret team af flyttefolk og administrativt personale samt det mest moderne materiel, kan vi tilbyde Dem de mest optimale løsninger på afviklingen af Deres forestående virksomhedsflytning med et minimum af ulemper for Dem.

Erhvervs- og kontorflytning med Møbeltransport Danmark som leverandør betyder:

En skræddersyet flytteløsning, som er tilpasset netop Deres virksomheds behov.

At der er konstant tilsyn under hele flytningen. Møbeltransport Danmark stiller medarbejdere til rådighed ved flyttemøder og den praktiske planlægning, herunder udfærdigelse af mærkningsplaner samt planlægning af de enkelte afdelingers flytning og tidsforbrug forbundet hermed.

At flytteprocessen er nøje planlagt og udføres hurtigt og effektivt, så Deres medarbejdere kan koncentrere sig optimalt om deres arbejde under flytningen og dermed minimere et driftstab.

Vi ved, at virksomhedsflytninger tit ønskes udført uden for normal arbejdstid og tit kræver mere af vore flyttefolk end selve den fysiske flytning af inventar. I forbindelse med erhvervsflytninger er der ofte mange andre til stede såsom telefon- og IT-leverandører. Vi anser det som en del af vor opgave at sikre, at det hele kommer til at gå op i en højere enhed.

Lad os aflægge Dem et besøg således at vi kan drøfte Deres forestående virksomhedsflytning. Udfyld vores flytteforespørgsel her.

Contact us

Lyngby Flytteforretning

Tlf.: +45 70 10 44 00

info@lyngby-flyt.dk